สอนวาดภาพ

หลักสูตร ศิลปะการวาดเส้นเบื้องต้น

                 การวาดเส้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในกระบวนการคิดเพื่อให้สามารถ บันทึกเรื่องราวต่างๆ ออกมาเป็นภาพได้ โดยเฉพาะการนำไปใช้งาน
  ในกระบวนการออกแบบ ซึ่งในการออกแบบแต่ละประเภทนั้น ขั้นตอนที่สำคัญที่ผู้ออกแบบจำเป็นต้องทำคือ ขั้นตอนการวาดแบบร่าง (Sketch Design)
  และการพัฒนาแบบ ซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานการวาดภาพในระดับหนึ่งจึงจะสามารถ วาดแบบออกมาได้ตามต้องการ
               ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการวาด ตั้งแต่ เริ่มต้นรู้จักกับ เครื่องมือต่างๆ การจับดินสอให้ถูกต้อง จนถึงการลงน้ำหนัก แสงเงา
  การลงสี และเทคนิคต่างๆอีกมาก จากอาจารย์ผู้สอน
             หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้สนใจการวาดเส้นทั่วไป ที่ต้องการวาดภาพต่างๆให้ได้ตามต้องการ หรือนักออกแบบที่ต้องการพัฒนาการวาดเส้นให้
  ถูกต้อง รวดเร็ว และถูกต้องตามทฤษฎีการวาดเส้นที่ถูกต้อง
  รายละเอียดหลักสูตร      
  - พื้นฐานการวาดภาพ  
  - รู้จักอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ    
  - การฝึกสังเกตุและมองเห็นวัตถุ    
  - การฝึกทักษะเบื้องต้น    
  - การกำหนดขนาด - สัดส่วน    
  - รู้จักกับเส้นชนิดต่างๆ และการใช้เส้นแต่ละชนิด    
  - การกำหนดน้ำหนักเส้น    
  - การวาดภาพร่าง    
  - การลงน้ำหนักแสง เงา    
  - การวาดเส้นด้วยดินสอ    
  - การวาดเส้นด้วยปากกา    
  - การวาดเส้นและการลงสี ด้วยดินสอสี (สีไม้)    
  - workshop การวาดรูปทรงเรขาคณิต    
  - workshop การวาดรูปทรงอิสระ ( Freeform )    
  - workshop การวาดรูปทรงผลิตภัณฑ์ต่างๆ    
  - workshop การวาดทัศนียภาพต่างๆ    
       
ค่าอบรม
แบบส่วนตัว 10,000.-     homeสมัครอบรม
  ชั่วโมงเรียน 24 ชั่วโมง  
© Copyright 2010  By Chairat Studio
121/2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 02-9689983 , 085-2176726 Fax : 02-9689092