หลักสูตรเรียนออนไลน์

  รูปแบบการเรียน ด้วยตนเอง ( e-learning )
 เป็นการเรียนออนไลน์ ด้วยตนเอง ผ่านบทเรียนที่เป็น ไฟล์ วีดีโอ  
 และฝึกปฎิบัติผ่านแบบฝึกหัดต่างๆ ซึ่งสามารถเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา  
 และมีแบบทดสอบหลังการเรียนเพื่อสามารถวัดผลการเรียนได้  
 ขั้นตอนการเรียน  
 1.เลือกหลักสูตร  
 2.ชำระค่าเรียน  
 3.รับ username และ password  
 4.เข้าเรียนในรายวิชาที่สมัครเรียน  
 - เข้าเรียนได้ทันทีภายใน 2 ชั่วโมง  
 -  สามารถเรียนได้ 2 ปีเต็ม ตลอด 24 ชม. คลิ้กเข้าสู่บทเรียนออนไลน์

 
home   
© Copyright 2004-2020 www.chairatstudio.com
Tel : 02-9689983 , 0852176726
อบรม 06-Sep-2020