หลักสูตรเรียนออนไลน์

รูปแบบการเรียน
 เป็นการเรียนออนไลน์ผ่าน Facebook โดยอาจารย์จะสอนสด และถ่ายทอดสด
 ผ่านทาง Facebook live เป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อ 1 ครั้ง
 ผู้เรียน ต้องมีคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมที่เรียน เพื่อฝึกปฎิบัติตาม
 ผู้เรียน จะได้รับคู่มือประกอบการอบรม ทางไปรษณีย์ ก่อนวันอบรม
ขั้นตอนการเรียน
 1.เลือกหลักสูตร
 2.ชำระค่าเรียน
 3.เข้ากลุ่มใน Facebook ตามที่สถาบันแจ้ง
 4.เข้าเรียนในกลุ่ม Facebook ตามวันเวลาในตารางอบรม
รายละเอียดการอบรมทุกหลักสูตร
ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์
       
home  สมัครอบรม
© Copyright 2004-2020 www.chairatstudio.com
Tel : 02-9689983 , 0852176726
  อบรม 07-Apr-2020