คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

Level 1
สำหรับผู้ใหญ่ ไม่จำกัดอายุผู้เรียน
 
คอมพิวเตอร์พื้นฐาน
 
วัตถุประสงค์
      หลักสูตรนี้มุ่งหวังให้ผู้อบรมสามารถเข้าใจเกี่ยวกับระบบ คอมพิวเตอร์พิ้นฐาน เพื่อสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ในระบบปฏิบัติการ Windows ได้ โดยเนื้อหาหลักสูตร จะเริ่มตั้งแต่พื้นฐาน จนถึงการเข้าถึงข้อมูลในโฟล์เดอร์, ไฟล์ต่างๆ
การใช้ระบบมัลดิมีเดียต่างๆ, การเชื่อมต่อและการใช้งานอินเตอร์เนต อีเมล์ เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงได้
ในชีวิตประจำวันทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
 
หัวข้อฝึกอบรม
- ระบบคอมพิวเตอร์ขั้นพิ้นฐาน
- ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องคอมพิวเตอร์
- วิธีการเปิด - ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ถูกต้อง
- การใช้เมาส์ คีย์บอร์ด
- การใช้งาน Windows 10
- ส่วนประกอบต่างๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
- การเปิด - ปิดโปรแกรม
- การทำงานกับโฟลเดอร์และไฟล์ การสร้างโฟล์เดอร์ การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
- การปรับแต่ง Windows เช่นการเปลี่ยนภาพหน้าจอ และอื่นๆ
- การใช้งานโปรแกรมมัลติมีเดีย และโปรแกรมเสริมต่างๆ สำหรับเปิดดูไฟล์ภาพ ดูหนัง ฟังเพลง และการเปิดไฟล์ชนิดต่างๆ
- รู้จักกับอินเตอร์เนตและการใช้งาน อินเตอร์เนต
- การท่องเว็บไซต์ ดูข้อมูลข่าวสาร การแพทย์ การศึกษา บันเทิง อ่านหนังสือพิมพ์ บนอินเตอร์เนต
- ค้นหาข้อมูล ต่างๆด้วย Google เช่นข้อมูลภาพ เพลง วีดีโอ
- รู้จักกับ Youtube และการดูวีดีโอ บน Youtube
- การบันทึกรูปภาพและข้อมูลจากอินเตอร์เนต เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์
- การสมัครและใช้งานฟรีอีเมล์ ( Gmail,Hotmail ) เช่นการรับ - ส่ง อีเมล์ การแนบไฟล์ไปพร้อมกับอีเมล์
- การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเข้ากับคอมพิวเตอร์ และการนำข้อมูลจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ มาเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ เช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป
 
   
อัตราค่าอบรม  
  เรียนส่วนตัว 8,900.- 12 ชั่วโมง ( 2 วัน )
  เรียนกลุ่ม 3,500.- 12 ชั่วโมง ( 2 วัน )
   
สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์promotion เรียนคอมพิวเตอร์อบรมคอมพิวเตอร์เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
© Copyright 2004-2017  By ChairatStudio.com