หลักสูตรคอมพิวเตอร์

อบรม 3d Viz Autodesk VIZ

                3d viz ( Autodesk Viz) เป็นโปรแกรมสร้างงาน 3 มิติ ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก รองรับการใช้งาน  
3ds Animation
ด้านสถาปัตยกรรม interior โดยตรง สามารถสร้างภาพ 3 มิติทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวได้โดยง่าย และ เสมือนจริงที่สุด  
3dsmax for Beginner
เพื่อสามารถนำไปใช้งานจริงได้ รวมถึงการสร้างภาพเคลื่อนไหว ในลักษณะ Workthough เพื่อการนำเสนอผลงาน  
3dsmax for Designer
อย่างมืออาชีพ  
3dsmax for Architecture
   
3d Game Maker
หัวข้อการฝึกอบรม 3d Viz
For Architecture
 
AutoCAD 2D
3d VIZ Lesson 1
ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม  
AutoCAD 3D 3d VIZ Lesson 2 การสร้างวัตถุขั้นพื้นฐาน
BasicComputer
  ส่วนประกอบหลักในโปรแกรม และส่วนประกอบที่ซ่อนอยู่
Corel Draw   การเรียกใช้เมนูคำสั่งและ การควบคุมมุมมองต่างๆ
Dreamweaver   สร้างวัตถุขั้นพื้นฐานรูปแบบต่างๆ
Flash   สร้างวัตถุ ในกลุ่ม Spline
Illustrator   รู้จักกับพารามิเตอร์ต่างๆ ของวัตถุ เช่นขนาด และคุณสมบัติพิเศษ
MasterCAM 3d VIZ Lesson 3 การควบคุมวัตถุ
Openoffice   เรียนรู้จุดอ้างอิง พิกัด X Y Z สำหรับควบคุมวัตถุ
Photoshop   การ clone วัตถุ
Powerpoint   การควบคุมตำแหน่งวัตถุ
Rhino   การย้ายตำแหน่งวัตถุ
RPG Game Maker
  การการปรับขนาด
SketchUp 3d VIZ Lesson 4 Modeling
Solidworks   เรียนรู้โครงสร้างของโมเดลชนิดต่างๆ
V-Ray 3ds max   การเลือกใช้โมเดลแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับงาน
V-Ray for SketchUp   การเปลี่ยนวัตถุขั้นพื้นฐานให้เป็นโมเดลแบบต่างๆ
V-Ray for Rhino 3d VIZ Lesson 5 การสร้างเส้น 2 มิติเพื่อนำมาขึ้นรูปเป็นโมเดล 3 มิติ
    การทำงานกับเส้น 2 มิติ SPLINE
    รู้จักกับส่วนประกอบย่อยของเส้น 2 มิติ
  เรียนรู้คำสั่งสำหรับการแก้ไขเส้น 2 มิติ
    เรียนรู้การขึ้นรูป โมเดลจากเส้น 2 มิติ ด้วยคำสั่ง Extrude , Lathe , Loft

หลักสูตรการออกแบบ

3d VIZ Lesson 6 การสร้างวัตถุในกลุ่ม AEC Object ( Architectural, Engineering, Construction )
  การสร้างผนัง ( Wall )
Product Design   การสร้างราวลูกกรง ( Railing )
Graphic Design   การเรียกใช้ต้นไม้สำเร็จรูป ( Foliage )
Packaging Design   การสร้างประตู หน้าต่าง บันได แต่ละประเภท
Interior Design 3d VIZ Lesson 7 ชุดคำสั่งใน Modify list
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย   ระบบ การจัดการ และการควบคุมการแก้ไข
    ทดลองใช้งานคำสั่งในกลุ่ม Modify
    การตัด เจาะ รวม วัตถุด้วยคำสั่งในกลุ่ม Compound Object ( Union / subtract / intersec )
  3d VIZ Lesson 8 Material & Texture กำหนดผิวโมเดลให้เป็นวัสดุตามต้องการ
    เรียนรู้และใช้งาน Material Editor
    การสร้าง Architecture Material
    การสร้าง Material ชนิดพิเศษ เช่น กระจกใส กระจกฝ้า สแตนเลส กระเบื้อง ผิวน้ำ
  3d VIZ Lesson 9 Light, Camera and Rendering
    เรียนรู้หลักการจัดแสง และแหล่งกำเนิดแสงแบบต่างๆใน 3ds max
    การควบคุมค่าต่างๆของแสง
    การกำหนดเงาแบบต่างๆให้กับวัตถุ
    การสร้างกล้องและการควบคุมกล้องแบบต่างๆ
    การเรนเดอร์เพื่อการนำผลลัพธ์ไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
  3d VIZ Lesson 10 Mentel Ray
    การสร้าง Material แบบ Mental Ray
    การสร้าง Lighting แบบ Mental Ray
    การประมวณผล ( Render ) ด้วย Mental Ray Render
  3d VIZ Lesson 11 Advance Lighting
    เรียนรู้การจัดแสงขั้นสูงด้วย ระบบ Radiosity
    เรียนรู้การจัดแสงขั้นสูงด้วย ระบบ GI
  3d VIZ Lesson 12 Animation
    สร้างภาพเคลื่อนไหวในลักษณะ Workthough
  3d VIZ Lesson 13 RPC Plugin
    เรียนรู้การใช้งาน RPC เพื่อสร้างผลงานให้เสมือนจริงและน่าสนใจมากขึ้น
    หลักการสร้าง ภาพเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐาน
  3d VIZ Lesson 14 การใช้งานร่วมกับ AutoCAD
    เรียนรู้การใช้งานร่วมกับโปรแกรม AutoCAD เพื่อสามารถนำแบบแปลนมาใช้งานใน 3dmax ได้
  3d VIZ Lesson 15 การใช้งานร่วมกับ Photoshop
    เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Photoshop เพื่อสามารถตกแต่งภาพที่ได้จากโปรแกรม 3dsmax
     

 

เหมาะสำหรับ สถาปนิก:: มัณฑนากร :: :: ตกแต่งภายใน ::
และผู้ที่สนใจงาน 3 มิติ 3d max เป็นโปรแกรมที่สามารถนำไปประยุกต์
ใช้ได้ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

ค่าอบรม
เรียนส่วนตัว 15,000.- 18 ชั่วโมง 3 วัน   Software ที่เรียน 3d VIZ 2008  
  เรียนกลุ่ม - -    
ภาพตัวอย่าง

3dmax23dmaxdesign3dmax6

3dmax23dmax3

© Copyright 2004-2012  By Chairat Studio
121/2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 02-9689983 , 085-2176726 Fax : 02-9689092
แผนที่ศูนย์ฝึก อบรมคอมพิวเตอร์ อบรมคอมพิวเตอร์ ตาราง อบรมคอมพิวเตอร์ promotion เรียนคอมพิวเตอร์สมัคร อบรมคอมพิวเตอร์