หลักสูตรคอมพิวเตอร์

อบรม 3d max for Special Effect

 

             หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับท่านที่ต้องการศึกษาการทำงานด้าน 3 มิติ ระดับสูง โดยเฉพาะด้าน Special Effect

 
3ds Animation
โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่ การสร้าง Special Effect ขั้นพื้นฐานชนิดต่างๆ เช่น การสร้างฝน ,ไฟ ,ควัน, ลม , น้ำตก  
3dsmax for Architecture
ระเบิด ฯลฯ จนถึงการสร้าง Special Effect ในระดับสูงที่นำ การคำนวณของ 3dsmax มาใช้งานได้สมบูรณ์แบบ  
3dsmax for Designer
            สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงาน สถาปัตยกรรม ,Animation, ภาพยนตร์, งานโฆษณา และในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ  
3d Game Maker
   
3ds VIZ
หัวข้อการฝึกอบรม 3dsmax
Special Effect
 
AutoCAD 2D
Lesson 1
หลักการทำงานของระบบ Special Effect  
AutoCAD 3D   - เรียนรู้หลักการและระบบการสร้าง Special Effect ใน 3dsmax
BasicComputer
  การสร้าง Special Effect ขั้นพื้นฐาน
Corel Draw   - การสร้าง น้ำ , ไฟ , ควัน ,หมอก, ระเบิด
Dreamweaver Lesson 2 การสร้าง Special Effect ด้วย Particles
Flash   - เรียนรู้การสร้าง Effect ประเภท เม็ดฝน , ละอองฝุ่น , หิมะ , น้ำพุ , พลุไฟ
Illustrator Lesson 3 การสร้าง ใช้งาน Space Warp คู่กับ Particles
MasterCAM   - การสร้างแรงดึงดูดของโลกให้กับ Particle
Openoffice   - การสร้างแรงลักษณะต่างๆ มากระทำกับ วัตถุ และ Particle
Photoshop   - การจำลองการสร้างลม และการกำหนดทิศทาง
Powerpoint   - การกำหนดทิศทางให้อนุภาคเคลื่อนที่ เช่น การสร้างพายุหมุน
Rhino   - การจำลองการระเบิด ในลักษณะต่างๆ
RPG Game Maker
Lesson 4 การสร้างระบบเสมือนจริง
SketchUp   - เรียนรู้การสร้างระบบเสมือนจริง ให้มีการตรวจสอบสถานะตามสภาพความเป็นจริงของวัตถุต่างๆ
Solidworks   เช่น วัตถุตกพื้นและกระเด็น , การสร้างน้ำตก , รถชนและกระเด็นไปตามความเป็นจริง
V-Ray 3ds max   - การระเบิดวัตถุออกเป็นเสี่ยงๆ
V-Ray for SketchUp   - การสร้างให้น้ำไหลไปตามท่อ
V-Ray for Rhino Lesson 5 การประมวณผลของระบบเสมือนจริง
  - เรียนรู้การประมวณผลของระบบเสมือนจริง ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
    - การแปลงผลงานเป็นภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในระบบต่างๆ

หลักสูตรการออกแบบ

  - การนำ Special Effect ไปใช้งานด้านต่างๆ
Lesson 6 การประมวณผลของระบบเสมือนจริง
Product Design   - เรียนรู้การประมวณผลของระบบเสมือนจริง ให้สามารถทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
Graphic Design   - การนำ Special Effect ไปใช้งานด้านต่างๆ
Packaging Design    
Interior Design    
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย    
     
     
  เรียนส่วนตัว 15,000.- 18 ชั่วโมง      
             
ภาพตัวอย่าง

3dmax23dmaxdesign3d max
3dmax special effectspecial effect3dmax

homeสมัคร เรียนคอมพิวเตอร์promotion เรียนคอมพิวเตอร์แผนที่ศูนย์ฝึกอบรม
© Copyright 2004-2013  By Chairat Studio
121/2 ชั้น 4 อาคารศรีเจริญชัย ถ.ติวานนท์ อ.เมือง จ.นนทบุรี
Tel : 02-9689983 , 085-2176726 , 089-6858205 Fax : 02-9689092
เรียนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว | ตารางเรียนกลุ่มย่อย | สอน Photoshop | หลักสูตร Graphic Design | สมัครเรียน | กลับหน้าแรก | แผนที่