เรียนรู้ 3ds max ในระดับสูง เพื่อรองรับการทำงานขั้นสูงในทุกกลุ่มการใช้งาน

หัวข้อการฝึกอบรม

- Advance Modeling
- Advance Lighting + Mental Ray
- Advance Material
- Advance Animation
- Particle System สร้าง สเปเชียล Effect
- สอนการนำงาน AutoCAD 2 มิติ มาขึ้นรูปใน 3dmaxและกำหนดให้
มีการแก้ไข ใน 3dmax โดย อัตโนมัติ เมื่อแก้ไขใน   AutoCAD


 

 

 

สอนคอมพิวเตอร์

3ds max

3ds VIZ
3ds Animation
3d Game Maker
V-Ray 3ds max
V-Ray SketchUp
AXCAD
AutoCAD 2D
AutoCAD 3D
SketchUp
Solidworks
MasterCAM
Photoshop
Illustrator
Dreamweaver
Flash
Corel Draw
PHP
Powerpoint
สอนการออกแบบ
Product Design
Graphic Design
Packaging Design
การสร้างสื่อมัลติมีเดีย
 
เรียนส่วนตัว
นอกสถานที่
contact
hotline